de Macht van Tien

Het huidige politieke systeem is reactief en op de korte termijn gericht. Dat kan anders. Met de Macht van Tien is het mogelijk om álle mensen te betrekken bij het vormgeven van de toekomst. Zo kunnen we een gezamenlijke langetermijnvisie vaststellen, waar we allemaal achter staan en gericht naartoe kunnen werken.

Onze individualistische kijk op de wereld zou ongetwijfeld veranderen, als we samen zouden nadenken over hoe de wereld eruit zou moeten zien. Zou vooruitgang dan nog afgemeten worden aan constante groei en winstbejag? Of zou onze hedonistische levensstijl kritisch worden bekeken in het licht van volgende generaties? Betrokken mensen voelen zich verantwoordelijk voor hun leefomgeving, waardoor ze anders in het leven staan. Zo krijgt de lange termijn wél een kans.

Hoe werkt de Macht van Tien?

Stel: je verdeelt alle mensen in Nederland in groepen van tien.
Die basisgroepen kiezen iemand uit hun midden, die ze vertegenwoordigt in de volgende laag van groepen van tien. Die volgende groep vertegenwoordigt dus 100 mensen. Enzovoort. Zo kun je met zeven lagen heel Nederland bereiken.

Laten we beginnen met het onderwijs. Dan kunnen we laten zien waar we toe in staat zijn, als we de kans krijgen om zelf verantwoordelijkheid te dragen. Als het werkt, kan de Macht van Tien geleidelijk ook op andere gebieden worden ingezet.

Wil je meer weten? Lees het boek: de Macht van Tien.

Pim Tiddens ontvouwt zijn ideeën in het boek de Macht van Tien.

Wil je meer weten? Neem contact op.